Empowerment i beskæftigelsesindsatsen

 

Fra krumspring til kraftspring med empowerment tilgangen:

Sådan skaber I kraftfulde forløb med indre styret motivation

Et foredrag om, hvordan vi bevarer tiltroen i det relationelle møde og skaber progression og forandring gennem empowerment tilgangen.

Hvis du arbejder som velfærdsprofessionel, hvor brugerinddragelse, den gode relation og tiltroen til borgeren er i centrum, er dette foredrag eller workshop relevant for dig. 

Foredraget argumenterer for, at hvis vi skal kunne tro på os selv og borgeren i det relationelle møde, må vi starte med at vende empowerment tilgangen indad mod os selv. Det handler om, hvordan vi skaber det stærke og værdifulde relationelle møde, hvor begge parter står stærkt.

For når vi står stærkt i os selv og vores integritet, skaber det et styrkende fundament for den gode relation, hvor vi bevarer tiltroen til at den anden kan lykkes.

Men hvordan bevarer vi tiltroen til os selv og den anden, når vi skal navigere i et arbejdsmiljø præget af krydspres, følelsesmæssige krav og store forandringer? 

Hvordan undgår vi, at vores forforståelse og ubevidste og bevidste værdier kommer til at spænde ben for, at borgeren kan lykkes? 

Dette besvarer foredraget gennem et farverigt portræt af, hvordan tiltroen eller mangel på samme kan se ud i praksis, og hvad den gør ved os selv og den anden. Samtidig stilles der skarpt på følgende

​​​

Hvordan vender du magtesløshed til styrke og power gennem emowerment tilgangen?

Hvilken betydning har dine værdier og forforståelse for borgersamarbejdet og tiltroen til borgeren og dig selv? 

Hvordan undgår du curling, så du skaber potentiale for størst mulig selvhjulpenhed og så borgerens selvværd og selvsikkerhed øges.

Hvilke samtaleredskaber hjælper dig i at sætte borgeren i centrum og se borgerens som ekspert på eget liv? 

Hvordan arbejder du med dine egne og borgerens vilkår, så de styrker i stedet for begrænser gennem værdibaseret selvledelse og kontrolcirklen?

Temaet tilbydes som foredrag til konferencer og temadage, men kan også udbredes til hele workshopsdage.

Er du interesseret i at få tilbudt emnet som workshop eller foredrag, er du velkommen til at kontakte mig med konkret forespørgsel. Form og indhold kan aftales i forhold til, hvad I har brug for, så I går mest styrket fra kurset eller foredraget.  ​

Sammenhængen mellem teori og praksis vil altid være en del af tilgangen, hvor refleksionen fungerer som bindeled gennem refleksionsøvelser og inddragelse. Der vil være fokus på, hvordan man arbejder proaktivt og reflekteret med sine vilkår.

På baggrund af min 12 års praksiserfaring med det borgerrettede møde, vil I møde en foredragsholder, der i høj grad anerkender og forstår de udfordringer, I står med i praksis. Men som også tør udfordre, perspektiverer og tilbyde konkrete redskaber.

Tidligere kunder: Seminarer.dk, Socialstyrelsen & STAR

Thanks! Message sent.