Sagsbehandler på rette kurs:
Kompasset til integritet og empowerment

Få konkrete redskaber til det stærke relationelle møde og undgå konflikt og modstand

gennem empowerment tilgangen.

Få de første 30 sider af bogen direkte til din indbakke. Du skriver dig samtidig op til mit nyhedsbrev, hvor du får tilbud og viden om empowerment og misbrugsproblematikker.

SAGSBEHANDLER_PAA_RET_KURS_forside_v3.jp

Jeg er forfatter til bogen "Sagsbehandler på rette kurs: Kompasset til integritet og empowerment", som udkom på Akademisk forlag i 2016. Bogen er bl.a. skabt på baggrund af de frustrationer og dilemmaer, som jeg og andre har mødt i det professionelle arbejde, og de indsigter og læring, jeg har fået undervejs i denne proces.

Bogen henvender sig til fagprofessionelle og studerende, der arbejder med forandringsprocesser med borgerne, hvad enten det er som sundhedspersonale, socialrådgiver eller jobkonsulent. I bogen er der særlig fokus på, hvad der sker, når man sætter både medarbejderen og borgeren i centrum, samt hvilken betydning det har for tiltroen til, at borgeren lykkes eller ej. 

Her tages der afsæt i, at når den fagprofessionelle arbejder empowerment-orienteret med sig selv, kan han eller hun benytte sin egen styrke og indsigt til at træffe fagligt og menneskeligt kvalificerede beslutninger, også når de daglige dilemmaer er vanskelige at navigere i. Bogen viser derved hvordan, at vi kan opbygge vores egen empowerment, så vi står stærkt i det pres, som det offentlige arbejde kan være præget af, og hvor vi kan føle os ramt på vores personlige værdier. 

Bogen præsenterer metoder og teknikker, som er lette at anvende i hverdagen, og alle kapitler indeholder øvelser, der lægger op til refleksion over egen praksis. 
 

bog om empowerment i socialt arbejde Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til empowerment
 

"Vi skal være aktive, engagerede og interesserede i vores liv og muligheder set fra såvel sagsbehandlerens som borgerens side, og da kan der kun komme det bedst tænkelige ud af de fælles bestræbelser. Det bedst tænkelige finder vi også i bogen om sagsbehandlerens kurs, og det kan kun gå for langsomt med at få den anskaffet på jobcentre og sagsbehandlerkontorerne, for den er guld i den sammenhæng. Den er velskrevet, veldisponeret og velgennemtænkt, så ret kursen imod bogen og find den rette kurs herved. 5 stjerner tildeles den af Lise Søelund, idéhistoriker og forfatter "

Anmeldelse

Christina

"Bogen kan læses af alle uanset faggruppe og interesse, men særligt for socialrådgivere vil den være helt essentielt og vil kunne anvendes aktivt i det daglige sociale arbejde. Jeg vil på det varmeste anbefale Katja Nielsens "Sagsbehandler på rette kurs" og vil opfordrer alle, især socialrådgiverstuderende, til at læse den, da den kan danne grundlag for integritet, forståelse og styrke i mødet med mennesker.

Christina H"

Som socialrådgiver ville jeg ønske at have haft mulighed for at læse denne bog under min uddannelse og ser den meget relevant i forbindelse med praktikkerne, og naturligvis som færdiguddannet, hvor man skal ud i det virkelige liv og arbejde med mennesker. Samtidig ser jeg den meget relevant for alle der ønsker at velkomne empowerment i sit arbejde med mennesker. Det er en helt igennem inspirerende og lærerig oplevelse jeg sidder tilbage med efter at have læst denne bog og giver den naturligvis de fulde fem stjerner ud af fem mulige. "

 

Find fælles værdigrundlag og referenceramme i jeres afdeling ud fra empowerment tilgangen.

image.png

Jeg tilbyder særlig tilrettelagte kurser og workshop, hvor I som team og afdeling kan arbejde reflekteret med et fælles værdigrundlag i det relationelle møde med afsæt i bogen "Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til integritet og empowerment".

Her kan du læse om, hvad andre jobcentret har fået ud af at kombinere bogen med et særligt tilrettelagt oplæg....

"Jobcenter Mariagerfjord har nu to gange haft fornøjelsen af at gøre brug af Katja Balslev Nielsen og hendes oplæg omkring indsatsen med svage borgere. Det har begge gange været enormt inspirerende at høre oplægget som modsat mange andre oplægsholdere ligger meget tæt på den dagligdag vi som socialarbejdere er i – teorierne er overført til vores praktiske hverdag.

 

Tilbagemeldingerne fra medarbejderne er kun positive og de føler sig meget inspireret af oplægget og kan henføre dette til deres daglige praksis. Vi har derfor i Mariagerfjord Kommune valgt at alle medarbejdere som arbejder med aktivitetsparate har fået og skal læse Katjas Bog ”Sagsbehandler på rette kurs” Jeg kan som leder stærkt anbefale både bog og Katja som inspirationskilde."

 

Christian Filskov, Afdelingsleder Mariagerfjord kommune