Skab progression med værdibaseret SMART mål  

Lær hvordan du skaber effektive målsætninger sammen med din samtalepartner

Måske kender du det, at din samtalepartner har sagt, at vedkommende lige skal have ringet til læge, vil begynde at træne eller noget tredje. Men næste gang I ses, er der ikke sket noget? Du forstår det ikke, for I var jo enige om, hvad det næste skridt skulle være? 

Når det sker, skal du stoppe op og overveje, om målet har været særlig SMART! 

Borgerne i systemet føler sig ikke altid medinddraget i de mål, der bliver sat for dem. Det bliver systemet før borgeren, hvor fokus er på bestemte måltal. Det kan påvirke motivationen og resultere i manglende progression i borgerens forløb samt skabe fundament for modstand og mistillid. Men måltal og værdibaseret mål kan godt gå hånd i hånd. Det kræver dog vores nysgerrighed og åbenhed. 

Forskning viser, at vi yder mere, når vi bevidst har sat os et mål, fordi det giver os en følelse af kontrol og mening med livet. Vi har noget at glæde os til og arbejde for. Vi kan få følelsen af, at der er noget godt i vente, ligesom det kan give os et følelsesmæssigt skub, hver gang vi når et delmål. 

Foredraget tager afsæt i SMART metoden, og viser hvordan det kan være motiverende at arbejde med meget konkrete og værdibaseret målsætninger i forandringsprocesser. 

Metoden understøtter, at vi som velfærdsprofessionelle holder vores indsats overordnede mål for øje, samtidig med at vi søger for gennemsigtighed, så borgeren føler sig medinddraget og set og hørt som menneske. 

"At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Det er hemmeligheden i al Hjælperkunst" - Søren Kierkegaard

Dart hit the center of dartboard with gl

Ramt plet 

Foredraget kommer bl.a. ind på følgende: 

Hvad er SMART metoden? 

Hvordan kan SMART metoden skabe motivation og progression?

Hvordan arbejder vi med borgerens værdier, som kickstarter for forandring og vovemod? 

SMART metoden som fundament for at lykkes og for realistiske indsatser, hvor borgeren er i centrum.

Hvordan mål kan hjælpe den enkelt i bedre hverdagsmestring og mestring på arbejdsmarkedet.  

Brug borgerens frustation som fremdrift og motivationsfaktor.

Min tilgang er stærkt inspireret af Stephen Coveys 7 gode vaner og forståelse af en indenfra og ud tilgang til motivation. Samt forskeren Brené Browns tanker om værdier som betydningsbærende for det gode liv og vores generelle trivsel. 

Foredraget tilbyder helt konkrete redskaber til, hvordan du som fagprofessionel arbejder målbaseret og har fokus på progression, mål og borgerens værdighed på en og samme tid. Det handler om at se og anerkende det enkelte menneske. Men det handler også om at understøtte konkret forandring. Der er talt om hand-on og how-to redskaber krydret med praktiske eksempler, så I kan komme i gang med at bruge metoden med det samme i praksis.