alt hvad vi gør har en effekt på andre

Ønsker I en etisk og værdibaseret praksis?

I en professionel hjælperfunktion, hvor det relationelle møde er i fokus, er der ofte tale om en ulige fordeling af magt, hvilket kræver en særlig grad af etisk selvrefleksion. 

Derfor sætter foredraget fokus på, hvordan dit etiske ståsted og selvrefleksion er tæt forbundet med din følelse af empowerment, og hvordan det kan blive betydningsbærende for den ligeværdige og transformerende dialog.

Gennem praksiseksempler og teoretiske perspektiver vil foredraget illustrere, hvordan den faglige kompetence sjældent kan stå alene, men må understøttes af den professionelles relationskompetence og selvrefleksion. 

 

Her kastes der lys på, hvordan relationskompetencen kan understøttes ved at vende empowerment tilgangen indad mod sig selv og derved blive fundament for vores væren og derved åbne op for nye muligheder for relationen og dialogen.

I foredraget vil der bl.a. være fokus på følgende: 

  • Hvordan finder du dit personlige værdikompas, så du kan bruge det til at navigere efter i dit daglige arbejde.​

  • Inputs til, hvordan du lytter til dig selv for derved at skabe en bæredygtig og meningsfuld dialog med fokus på tillid, empati og forandring.  

  • ​Hvordan du kan stå stærkt og være klippen, der skaber ro i uroen, for en borger der skal igennem en forandringsproces.​

  • Hvordan benytter du etikken til at arbejde med din nysgerrighed dig selv og den anden, så der skabes bedst mulige udfoldelsesmuligheder?

  • ​Hvordan arbejder I som tværfagligt team bedre sammen, så I går i samme retning og bruger hinandens værdier og styrke konstruktivt i stedet for at modarbejde hinanden? 

  • Hvordan undgår i, at ubevidste værdier står i vejen for den gode relation, der fokuserer på tiltro og progression?​

  • Selvrefleksionen som betydningsbærende for mødet med borgeren og din egen trivsel.​

  • Konkrete redskaber til den værdibaseret dialog i hjælpearbejdet, hvor den enkelte mødes i øjenhøjde.

Foredraget/workshoppen vil bl.a. være relevant for jer, der som team står over for store forandringer i form af omstruktureringer, nye reformer eller som har svært ved at finde fælles fodslag, når det kommer til organisationens værdier. Eller hvor det er helt afgørende at flere forskellige fagligheder kan arbejde tæt sammen for at understøtte et helhedssyn på borgeren. 

I fordraget/workshoppen kan der f.eks. være fokus på sammenhængen mellem værdier og handling, og hvordan værdier kan fungere som drivkraft i en organisering, der ofte er forbundet med krydspres, høje følelsesmæssige krav og et højt konfliktniveau, så integriteten opretholdes.​

Temaet er relevant for jer, der ønsker at arbejde med en stærk og ligeværdig dialog, hvor I står stærkt etisk som organisation. Målet er, at I skaber en dialog og relation baseret på tillid og tiltro.

Hvad siger andre om foredraget?

"Hvorfor høre et foredrag med Katja? Fordi Katja som formidler formår at guide dig ind bag temaerne og teorien omkring værdier og integritet, den betydning det har for både de mennesker der arbejdes med, men mindst ligeså meget for de professionelle der arbejder med mennesker. Katja formår via sin humor, praksiserfaringer og personlige oplevelser at gøre foredraget jordnært, forståeligt, relaterbart og ikke mindst inspirerende. Hendes tilkobling mellem teori og praksis giver foredraget en høj grad af kvalitet og autencitet, og hendes evne til at inddrage publikum som en aktiv del leder foredraget væk fra stringente teoretiske forelæsninger og giver publikum en smagsprøve på en rejse mod en dybere forståelse af sig selv i relation til værdier og integritet. Jeg kan kun varmt anbefale at man tager sig tid til at deltage i et foredrag af Katja, det vil være det første skridt på rejsen mod større autencitet."

Christina Holm Peltoniemi, Centerchef hos Marselisborg - Work & Life

"...som sagt var jeg meget berørt af din engagerende og nærværende måde at tale til publikum. Jeg kan mærke det er din hjertesag. Endnu engang tak for din indsats."

Reinhard Stelter, professor og leder af Coaching Psychology Unit, Institut  for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.