Foredrag om empowerment i misbrugsindsatsen

Fra tabu til samtale

Lær hvordan du taler om alkoholproblemer på en styrkende måde. 

Det værste, du kan gøre, er ikke at gøre noget!

I hver klasse sidder der 1-2 børn, der har vokser op i en familie med alkoholproblemer. 

De fleste, hvad enten de er skolelærere, pædagoger eller sagsbehandler til barnets forældre, har en en god fornemmelse, når der er et alkoholproblem på spil. Men ofte er emnet så tabubelagt, og man kan være bekymret for at tage fejle eller virke fordømmende. 

 

Derfor tilbyder jeg foredraget Fra tabu til samtale, der handler om vigtigheden af at turde italesætte, det man ser og oplever på en anerkendende måde, så både barnet og familien kan få den hjælp, som de har brug for.

 

Foredraget tilbyder how-to redskaber, der gennem praksis og personlige eksempler viser, hvorfor det er vigtigt at tale om alkoholproblemer. Derudover vil oplægget tilbyde faglig og forskningsbaseret viden, som bl.a. stammer fra mit speciale om netop dette emne. Du vil gå dig derfra med ny viden, inspiration og konkrete how-to redskaber, så du ikke er i tvivl hvorfor og hvordan du skal handle, hvis du er i kontakt med en familie med alkoholproblemer. 

 

 

Contact Us

Thanks for submitting!

Overskrift

Bla, bla bla