STYRK DINE SAMTALER MED EMPOWERMENT TILGANGEN

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få "Den essentielle guide til SMART mål" og coachende spørgsmål til at understøtte empowerment orienterede målsætninger

Katja Balslev Nielsen sætter fokus på empowerment i socialt arbejde
 
Empowerment forfatter Katja Balslev Nielsen

Jeg tilbyder foredrag om alkoholproblemer, og hvordan vi bevarer tiltroen i det relationelle møde og skaber progression og forandring gennem empowerment tilgangen. Vi skal turde bryde med tabuer og tale om alkohol. 

Hvis du arbejder som velfærdsprofessionel, hvor brugerinddragelse, den gode relation og tiltroen til din samtalepartner er i centrum, er disse foredrag eller workshop samtidig relevante for dig. 

Jeg tilbyder værdibaseret coaching og integreret skyggecoaching forløb til dig, der generelt ønsker mere overskud, overblik, retning og handlekraft i dit liv.

Forløbet tilbydes også som forløb i kommunerne, hvor der er fokus på mestring i forbindelse med sygemelding, tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller mestring og afklaring ift. uddannelsesvalg.

Jeg er forfatter til bogen "Sagsbehandler på rette kurs: Kompasset til integritet og empowerment", som udkom på Akademisk forlag i 2016. Bogen er bl.a. skabt på baggrund af de frustrationer og dilemmaer, som jeg og andre har mødt i det professionelle arbejde, og de indsigter og læring, jeg har fået undervejs i denne proces.