• Katja Balslev Nielsen

Dine værdier fortæller dig, hvad du står for som professionel i empowerment tilgangen

Opdateret: 13. mar.

Værdier karakteriserer, hvem du er som professionel og hvordan du indgår i et empowerment orienteret møde med den, du skal støtte.Måske ved du slet ikke, hvad værdier er?


Det er helt afgørende, når vi arbejder professionelt med at hjælpe andre i svære livssituationer gennem empowerment tilgangen.


Hvad enten det gælder arbejdsløshed, sygdom eller andre vanskeligheder.


De er det fyrtårn, der hjælper dig med at finde vej i bølgerne går højt.


Hvis vi ikke ved, hvad vi står for som professionelle, har vi heller ikke et kompas at navigere efter, i forhold til at vide hvad vi synes er rigtigt og forkert.


Hvad vi vil være med til og hvad vi ikke vil være med til.Dine værdier hjælper dig med at holde en etisk kurs og passe på dig selv (og andre)


Inden for terapien har det længe været dokumenteret, at effekten af terapien i højere grad er forbundet med relationen mellem behandler og klient end selve metoden.


Væksthusets forskeningscenter konkluderede derudover i Beskæftigelses indikator projektet (BIP), at der er en klar sammenhæng mellem sagsbehandlers tro på borgerens jobchancer og borgeren faktiske succes.


Lars Uggerhøj, der forsker i socialt arbejde, har derudover lavet en undersøgelse, der viser, at det har en afgørende betydning for borgeren, om sagsbehandleren havde vist engagement, menneskelighed og ærlighed eller ej.


Derfor er vores væren i relationen et afgørende redskab.


Det styrer, hvad vi får øje på, måden vi stiller spørgsmål og hvad vi ser i den anden.


Når forskning viser, at vores væren har betydning for mødet med andre, er det helt afgørende, at vi kender vores værdier.


For vores kerneværdier er med til at karakterisere, hvem – og hvordan – vi er i relationen.

Værdier kan beskrives som det fundament, som vores holdninger, perspektiver og handlinger udspringer fra.


Derfor fortæller værdierne noget om den retning vores liv er på vej hen, fordi de er med til at sætte kursen for, hvem vi er og hvad vi gør. Hvis vi derfor ikke føler, at vi er i kontakt med os selv, er det formentligt fordi, vi underkender vores værdier.Refleksion holder os på rette kurs


Derfor er det nødvendigt, at vi forholder os reflekteret til vores værdier, fordi de ikke kun har betydning for vores væren i praksis, men også væres gøren og vurderinger.


Som Einar Aadland pointerer, vil oplevelsen af et etisk dilemmaer nemlig altid være subjektiv, fordi det er vores værdier og opfattelse af situationen, som skaber forudsætningen for tolkningen af begivenheden.


Vores værdier kan derfor være meget magtfulde. På godt og ondt.


De kan gøre, at vi kører andre over som en damptrommel. Men de kan også sikre, at vi reagerer, så vi ikke krænker andre.Vi må forstå, hvad vi står for som menneske


Er vi f.eks. troværdige, så dem vi skal hjælpe kan stole på det, som vi siger?


Eller er vi konfliktsky og prøver at dække over det, som vi tror vil udmønte sig i en konflikt, fordi tryghed er en afgørende værdi?


Alt dette har betydning for, om vi svækker eller styrker den anden i relationen.


Ligesom vi kan blive ramt på vores værdier, hvis vi ikke oplever, at værdierne bliver imødekommet i vores arbejdsvilkår. Her vil vi få oplevelsen af stille og roligt at miste gnisten i vores arbejdsliv.


I værste fald kan det føre til, at vi lukker af mentalt og bliver kyniske for at kunne håndtere det, som vi står midt i.


Når vi kender vores værdier, kan vi derved også forholde os til, om de stemmer overens med vores arbejdsvilkår. Om det er det rette match, eller om vi bør løbe væk, så hurtigt vi kan. Eller give incitament for at prøve at ændre vilkårene.For når vi kender vores værdier, får vi et enormt fokus og retning i vores liv, hvilket kan skabe ro og tryghed i en hverdag fuld af forandringer, usikkerhed og krydspres.Værdierne er det fundament, du står på i praksis


Værdierne skaber et stærkt fundament, så vi kan træffe konsistente beslutninger og valg, når vi arbejder professionelt med at hjælpe andre.


Det betyder også, at vi kan kan stå stærkt og møde den anden som en ligeværdig partner i det relationelle møde på trods af det asymetriske magtforhold.

Værdier hjælper dig med at blive tydelig på, hvad du står for som professionel.


Hvis du ikke allerede kender dem, kan du få meget mere hjælp her på bloggen, men du kan også forholde dig til nedenstående spørgsmål til at afdække værdierne.Find dine værdier ved at reflektere over følgende:


  • Hvad er vigtigst for dig i dit liv?

  • Hvilken følelse længes du mest efter lige nu? Måske længtes du efter mere tid, men hvad ville du ønske tiden gav dig mere af? (f.eks. nærvær, tid til familien, sundhed?)

  • Hvornår føler du dig mest i live? Det kan f.eks. være, når der er frihed, anerkendelse, humor eller noget helt fjerde tilstede i dit liv.


Hvad frustrerer dig?


Ofte bliver vi opmærksomme på, hvad vi længes efter, når vi bliver bevidste om, hvad vi ikke har lyst til mere.


Eller hvad der frustrerer os, gør os kede af det eller vrede.


Det er ofte, når vores værdier ikke bliver imødekommet. Det kan f.eks. være anerkendelse, frihed, familieliv eller noget helt andet.


Det kan være, at du bliver frustreret over din chefs konstante kontrol, og det du længes efter er frihed eller tillid.


Brug disse følelser som et pejlemærke på, at der er noget andet, du gerne vil have mere af.


Noget der er værdigfuldt og vigtigt for dig. Du kan også se på, hvad der eventuelt forhindrer dig i et oprigtigt værdifuldt arbejdsliv lige nu.


Hvis du gerne vil have mere hjælp til at arbejde med dine værdier, så læs blodindlægget xx eller tjek min bog Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til integritet og empowerment, hvor du får helt konkrete redskaber til det.


De bedste hilsener


Katja Balslev NielsenPS: Hvis du ikke allerede er forbundet med mig på linkedin er du meget velkommen til at connecte med mig. Du kan finde mig her:


https://www.linkedin.com/in/katja-balslev-nielsen-24943440/Del gerne blogindlægget, hvis du kender andre, der interesserer sig for værdier, integritet og empowerment i socialt arbejde.


0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle