• katjabalslev

Find dit værdikompas og hold en etisk kurs i dit arbejdsliv

Opdateret: 30. dec. 2021


etik, motivation. værdier, integritet, socialt arbejde
Brug dit værdikompas til mere empowerment

Hver dag står ansatte i velfærdsprofessionerne over for etiske dilemmaer. Der er dage, hvor sygeplejersker skal tage stilling til, om de vil overholde krav om dokumentation eller hjælpe folk med at overleve, lærere skal være inddragende og rummelige, men kan have svært ved at finde tiden til at se og være der for alle elever, hvis enkelte af dem fylder meget.


Sagsbehandlere skal forholde sig til, om de skal overholde kravet om rettidigheden for alle deres borgere, eller om de skal bruge tiden på den borger, der akut har brug for hjælp, fordi vedkommende ikke ønsker at leve mere. Det er derfor ikke mærkeligt, at vores arbejde er følelsesmæssigt udfordrende, og at vi kan være udfordret på vores værdier.


Det er ikke altid lige til og kan påvirke os som menneske. Derfor kan vi også gå syge på arbejde eller tager computeren med hjem, selvom vi er udmattet og trænger til hvile. For der er mange værdier på spil. Både professionsetiske men også personlige, når vi arbejder med professionelt med at hjælpe andre i svære situationer. Værdierne kan styrke os. Men de kan også være et ømt punkt, som vi kan blive ramt på, hvis vi ikke forholder os reflekteret og bevidst til dem.


Hvad sker der f.eks. i os som ansatte, når vi ikke længere oplever, at der er grundlag for at udføre kernen i vores arbejde? Eller når vi oplever, at vi tilsidesætter personlige og professionelle værdier for at honorere de krav, der stilles? 


Brænd igennem i stedet for at brænde ud


Det kan det skabe indre og ydre konflikter, hvis der er uoverensstemmelse mellem vores personlige og professionsetiske idealer og de vilkår, der er tilstede på vores arbejdsplads.


Når vi føler os presset i forhold til f.eks. dokumentation, borgerens krav til os og systemet eller lovgivningen, er der en risiko for, at vi mister kontakten til os selv. Når det sker, er der en potentiel chance for, at vi ikke længere er i integritet. Det kan sløre vores dømmekraft, så vi ubevidst forsøger at dække vores behov og værdier gennem borgeren. Det kan f.eks. være, at vi hæver os over den anden, så personen ikke for medindflydelse på egen sag, for derved at dække over vores følelse af usikkerhed. Eller undlader at sætte sunde grænser, fordi vi vil have opfyldt vores behov for anerkendelse gennem borgeren. Derfor har det stor betydning, om vi har tiltroen til os selv, når vi skal bevare tiltroen til den anden i det relationelle møde.


Hvis vi mister tiltroen til os selv, kan det nemlig i værste fald føre til udbrændthed. Derfor må vi også arbejde med vores værdier, hvis vi skal bevare vores indre gnist. Vores værdier kan nemlig sammenlignes med det lys, der brænder i fyrtårnet, og som er med til at holde os på rette kurs, når alt andet føles uoverskueligt. Det er det, som er mest vigtigt og værdifuldt for os, hvis vi skal trives.


Vi kan netop have behov for vores fyrtårn, der hele tiden guider os på vej, fordi det kan føles som at stå i et søslag, når tvivlen rammer os i etiske dilemmaer. Eller når vi rammes af hverdagens krydspres. Men hvis vi tvivler på os selv, mister vi også ofte tiltroen til, at vi kan magte den opgave, som vi stå over for. Så kan det være svært at stå fast og navigere i denne tvivl. Vores personlige fyrtårn eller værdikompas giver os ikke kun selvindsigt i de valg, vi træffer, men understøtter os også i at stå fast i vores beslutninger. Derfor er integriteten så vigtig. Som det fremgår af IFSWs principerklæring (gengivet i Husted 2009:24):


"Socialarbejderen skal handle med integritet. Det betyder, at de mennesker, der benytter deres ydelser, ikke udsættes for misbrug eller udnyttes, at grænserne mellem det personlige og professionelle overholdes, og at man ikke misbruger sin stilling til personlig fordel eller vindings skyld".


Dine værdier karakteriserer, hvem du erintegritet empowerment, socialt arbejde, Brené Brown værdier motivation
Integritet skaber empowerment og at du står stærkt i din praksis


Inden for terapien har det længe været dokumenteret, at effekten af terapien i højere grad er forbundet med relationen mellem behandler og klient end selve metoden. Beskæftigelses indikator projektet (BIP)[1] viser samtidig en sammenhæng mellem sagsbehandlers tro på at borger får job og borgers faktiske succes. I en undersøgelse af forsker i socialt arbejde Lars Uggerhøj fremgår det endvidere, at det var af afgørende betydning for borgeren, om sagsbehandleren havde vist engagement, menneskelighed og ærlighed eller ej. Derfor er vores væren i relationen et afgørende redskab.


Når forskning viser, at vores væren har betydning for mødet med borgeren, er det helt afgørende, at vi kender vores værdier. For vores kerneværdier er med til at karakterisere, hvem – og hvordan – vi er i relationen. Værdier kan nemlig beskrives som det fundament, som vores holdninger, perspektiver og handlinger udspringer fra. Derfor fortæller værdierne også noget om den retning vores liv er på vej hen, fordi de er med til at sætte kursen for, hvem vi er og hvad vi gør. Hvis vi derfor ikke føler, at vi er i kontakt med os selv, er det formentligt fordi, vi underkender vores værdier.


Derfor er det nødvendigt, at vi forholder os reflekteret til vores værdier, fordi de ikke kun har betydning for vores væren i praksis, men også væres gøren og vurderinger. Som Einar Aadland pointerer, vil oplevelsen af et etisk dilemmaer nemlig altid være subjektiv, fordi det er vores værdier og opfattelse af situationen, som skaber forudsætningen for tolkningen af begivenheden. Det betyder samtidig, at etik i praksis kan forstås som den enkeltes forvaltning af egne værdier og viden i samspillet med andre (2007: 6; 26).


Vi må forstå, hvad vi står for som menneske. Er vi f.eks. troværdige så borgerne kan stole på det, som vi siger? Eller er vi konfliktsky og prøver at dække over det, som vi tror vil udmønte sig i en konflikt, fordi tryghed er en afgørende værdi? Alt dette har betydning for, om vi svækker eller styrker den anden i relationen. Ligesom vi kan blive ramt på vores værdier, hvis vi ikke oplever, at værdierne bliver imødekommet i vores arbejdsvilkår. Her vil vi få oplevelsen af stille og roligt at miste gnisten i vores arbejdsliv. I værste fald kan det føre til, at vi lukker af mentalt og bliver kyniske for at kunne håndtere det, som vi står midt i. Når vi kender vores værdier, kan vi derved også forholde os til, om de stemmer overens med vores arbejdsvilkår. Om det er det rette match, eller om vi bør løbe væk, så hurtigt vi kan. Eller give incitament for at prøve at ændre vilkårene.


For når vi kender vores værdier, får vi et enormt fokus og retning i vores liv, hvilket kan skabe ro og tryghed i en hverdag fuld af forandringer, usikkerhed og krydspres. Værdier skaber nemlig et stærkt fundament, så vi kan træffe konsistente beslutninger og valg, når vi arbejder professionelt med at hjælpe andre. Det betyder også, at vi kan kan stå stærkt og møde den anden som en ligeværdig partner i det relationelle møde.integritet, Brené Brown, værdier, etik
Værdier hjælper dig med at blive tydelig på, hvad du står for som professionel

Der findes tusindvis af værdier, så tilføj gerne dine egne :)


Du kan finde dine værdier ved at reflektere over følgende:


  • Hvad er vigtigst for dig i dit liv?

  • Hvilken følelse længes du mest efter lige nu? Måske længtes du efter mere tid, men hvad ville du ønske tiden gav dig mere af? (f.eks. nærvær, tid til familien, sundhed?)

  • Hvornår føler du dig mest i live? Det kan f.eks. være, når der er frihed, anerkendelse, humor eller noget helt fjerde tilstede i dit liv. 


Hvad frustrerer dig?


Ofte bliver vi opmærksomme på, hvad vi længes efter, når vi bliver bevidste om, hvad vi ikke har lyst til mere. Eller hvad der frustrerer os, gør os kede af det eller vrede. Det er ofte, når vores værdier ikke bliver imødekommet. Det kan f.eks. være anerkendelse, frihed, familieliv eller noget helt andet. Det kan være, at du bliver frustreret over din chefs konstante kontrol, og det du længes efter er frihed. Brug disse følelser som et pejlemærke på, at der er noget andet, du gerne vil have mere af. Noget der er værdigfuldt og vigtigt for dig. Du kan også se på, hvad der eventuelt forhindrer dig i et oprigtigt værdifuldt arbejdsliv lige nu.


Hvordan vil du prioritere dine værdier?værdi prioritering, værdier, empowerment, motivation, etik
Prioriter dine værdier, så du bedre kan træffe svære valg


Du kan kun bruge dine værdier som kompas, hvis du ved præcis, hvordan de skal prioriteres. Prioriterer derfor dine fem kerneværdier efter, hvilken af dem der er mest kritiske for din lykke.


Rækkefølgen for dine værdier fortæller noget om, hvordan du skal prioritere din tid, dine penge, din energi, og hvordan du gerne vil være og omgås andre mennesker. Det nytter altså ikke noget, at du har familieliv øverst på listen, men hele tiden arbejder over, så du først kommer hjem, når børnene er lagt i seng. Det kan du til gengæld gøre, hvis du har arbejdsmæssig succes øverst på listen og familieliv på en anden prioritet.

Ingen af prioriteringerne er mere ellermindre rigtige eller forkerte, det vigtigste er, at dine handlinger skal være i overensstemmelse med dem, hvis du skal være i integritet. Det afgør i sidste ende, om du føler dig styrket eller drænet i dit liv.


Når du først har valgt dine fem kerneværdier og prioriteret dem, kan du nemlig bruge dem som kompas at navigere efter, så du nemmere kan sige til og fra, når du dagligt skal forholde dig til dagligdagens store og små dilemmaer og krydspres. Værdierne kan derved hjælpe dig med at finde mere indre ro, fordi du kan stå fast ved, hvad der er vigtigt for dig, og den du er.


Du kan hele tiden spørge dig selv: Vil dette valg føre mig tættere eller længere væk fra (nævn værdien)?


De bedste hilsener

Katja Balslev Nielsen


PS: Hvis du ikke allerede er forbundet med mig på linkedin og vil gerne høre mere om dette, er du meget velkommen til at connecte med mig. Du kan finde mig her: https://www.linkedin.com/in/katja-balslev-nielsen-24943440/


PPS: Hvis I gerne vil booke et foredrag, hvor I arbejder konkret med jeres værdier at navigere ud fra, er du meget velkommen til at kontakte mig og høre nærmere.


Du må også meget gerne dele dine fem vigtigste værdier og hvad, de står for i dit liv :)


0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle