Empower med relationelle samtaler

Katja Balslev Nielsen

Jeg er uddannet cand. mag. med speciale i alkoholproblematikker. Jeg brænder for udsatte børn og unge, der har haft en opvækst med alkoholproblemer, hvilket er et emne jeg har debatteret de seneste år. Her arbejder jeg ud fra empowerment tilgangen og min mission er, at vi som fagprofessionelle tør bryde med tabuet omkring alkoholproblemer. 

Jeg brænder for at vende magtesløshed og frustration til styrke og kraft gennem en empowerment orienteret tilgang til os selv og vores arbejde. Jeg støtter dig, der arbejder professionelt med at hjælpe andre i forandringsprocesser eller krise, og som bruger dig selv som redskab. Dig, som enten er sagsbehandler, socialrådgiver, mentor, jobkonsulent, sygeplejerske, socialpædagog eller skolelærer, og som brænder for at skabe stærke relationer, men som også af og til kan miste gnisten.​

 
Katja-Balslev-Nielsen.jpg

Jeg tilbyder foredrag om alkoholproblemer, og hvordan vi bevarer tiltroen i det relationelle møde og skaber progression og forandring gennem empowerment tilgangen. Vi skal turde bryde med tabuer og tale om alkohol. 

Hvis du arbejder som velfærdsprofessionel, hvor brugerinddragelse, den gode relation og tiltroen til din samtalepartner er i centrum, er disse foredrag eller workshop samtidig relevante for dig. 

Jeg tilbyder værdibaseret coaching og integreret skyggecoaching forløb til dig, der generelt ønsker mere overskud, overblik, retning og handlekraft i dit liv.

Forløbet tilbydes også som forløb i kommunerne, hvor der er fokus på mestring i forbindelse med sygemelding, tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller mestring og afklaring ift. uddannelsesvalg.

Jeg er forfatter til bogen "Sagsbehandler på rette kurs: Kompasset til integritet og empowerment", som udkom på Akademisk forlag i 2016. Bogen er bl.a. skabt på baggrund af de frustrationer og dilemmaer, som jeg og andre har mødt i det professionelle arbejde, og de indsigter og læring, jeg har fået undervejs i denne proces.

 
BLOGINDLÆG OM EMPOWERMENT OG ALKOHOLPROBLEMER