top of page
Katja Balslev Nielsen empowerment offentligt ansatte.jpg


Praksisnær empowerment
og skam nørd

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
Skam i professionelle relationer.png

Katja Balslev Nielsen 

Forfatter, foredragsholder, debattør og multipassioneret fagnørd, der hjælper fagprofessionelle med at arbejde empowerment orienteret med det værdige møde i praksis. 

Siden 2007 har jeg været en del af maskinrummet i beskæftigelsesindsatsen både som underviser, myndighedssagsbehandler, vejleder og områdechef. Her har jeg arbejdet med mennesker i vanskelige situationer enden på grund af af sygdom, hjemløshed, misbrug, ledighed eller andre komplekse problemstillinger. Det er herigennem, at min passion for empowerment tilgangen er blevet vækket. 

Empowerment tilgangen er og bliver omdrejningspunktet for mig i mit arbejde. Hvordan empowerment tilgangen kan gøre en forskel for dig som fagprofessionel, er det, der får mit hjerte til at banke og som har ført til bøgerne Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til empowerment og integritet og Skam i professionelle relationer

Katja - Balslev - Nielsen - empowerment i praksis_bog om empowerment.jpeg
Forfatter til om om empowerment i praksis og skam i professionelle relationer_Katja Balsle
A7300084.jpg

Reflekteret læring er nødvendig for en etisk praksis

Jeg har en kandidatgrad i religionssociologi og oldtidskundskab, som har givet mig en pragmatisk og eklektisk tilgang, hvor især sociologien, filosofien og psykologien spiller en afgørende rolle i min måde at se verden på.

Derfor er refleksionsspørgsmål noget af det, der gennemsyrer begge mine bøger og tilgang i praksis og etik og det værdige møde er den røde tråd. 

Vil du gerne udfordres med spørgsmål, der kan sætte gang i dine tanker, så tilmeld dig mit nyhedsbrev eller min blog Katjas Empowerment kompas, der beskæftiger sig med empowerment i praksis, skam, værdier og integritet

Fra tabu til samtale 

 

Jeg har skrevet speciale i konsekvenserne ved at være vokset op i et hjem med alkoholproblemer og det var her, at jeg første gang rigtigt stiftede bekendtskab med skammens væsen.

Jeg har deltaget passioneret i den offentlige debat i forhold til at sætte konsekvenserne ved alkoholproblematikker på dagsordenen. Jeg er bl.a. skrevet kronikker, debatindlæg og fagartikler i Berlingske, Politiken, Jyllandsposten, Kristeligt Dagblad og Socialrådgivernes fagblad Uden for nummer.

Mit mantra er, at det værste vi kan gøre, er ikke at gøre noget. Få så må børn unge, hvis forældre drikker for meget alkohol bære skammen og byrden alene. 

"Det værste vi kan gøre, når det kommer til familier med alkoholproblemer, er ikke at gøre noget"

(Katja Balslev Nielsen)

"I min verden er der ikke noget "dem" og "os". 

Kun vores fælles menneskelighed. 

Det er det, der skaber fundamentet for det værdige møde"

(Katja Balslev Nielsen)

Bog om skam_Skam i professionelle relationer_skam i velfærdsprofessionerne.png

Få viden om at arbejde med skam i praksis i ny fagbog om Skam i professionelle relationer

Forstå dine egne og andres følelsesmæssige reaktioner med emotionel empowerment 

 

Dét at forstå, hvorfor vi er, som vi er, og gør som vi gør, har interesseret mig det meste af mit voksenliv. Det har betydet, at jeg har uddannet mig til Integrative Coach hos Debbie Ford og Pernille Melsted i 2012 og har fungeret som assistent på Shadow Process flere gange efteruddannet mig i skam, skygger og vrede hos Pernille Melsted. 


Skyggen’ som psykologisk begreb blev oprindeligt introduceret af Carl Jung og refererer til de sider af vores personlighed, som vi undertrykker, fornægter, skammer os over, ikke vil være ved eller tager afstand fra” (Pernille Melsted)

Skam og skygger går hånd i hånd og hvordan skammen netop kan begrænse vores relationer og os selv, har jeg skrevet meget mere om i bogen Skam i professionelle relationer 
 

oplægsholder Katja Balslev Nielsen Empowerment Det gode ressourceforløb _edited.jpg

Jeg bygger bro mellem
teori og praksis

De seneste mange år har jeg holdt oplæg om empowerment tilgangen, skam i professionelle relationer og misbrugsproblemer, hvilket jeg bl.a. har gjort i flere kommuner og konferencer. Heriblandt: 

 • Psykiatrifonden 

 • STAR & Socialstyrelsen 

 • Depressionsforeningen

 • Seminarer.dk

 • Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden

 • Københavns Universitet

 • KP

 • Nordisk Konference om vold og behandling, ATV, Norge

 • SPOR (Landsforeningen for senfølger efter seksuelle overgreb)

Derudover laver jeg leder- og medarbejderudvikling og underviser på coachuddannelserne hos Marselisborg Work & Life

Drik mindre lev mere_oplægsholder Katja Balslev Nielsen_ungdommens folkemøde.jpeg
Stå stærkt i praksis med empowerment tilgangen_oplæg_seminarer.jpeg

Lidt om, hvad jeg laver her...

Nordisk konference om vold og behandling,

Norge

Workshop om skam  i voldsramte familier,

Norge 15.-17. november 2022

Podcast

Forråelsens ansigter, Socialt Indblik

Podcast om skam og forråelse i praksis og professionelle relationer

Podcast

Velfærdsprofeten, KP

Podcastafsnit om følelser i praksis herunder skam og vrede i det professionelle relationsarbejde

Interview om bogen Skam i professionelle relationer, Bogforum

Samtale om fagbogen Skam i professionelle relationer på Samfundslitteraturs scene, 4.11.22 kl. 14.

bottom of page