top of page

Sagsbehandler på rette kurs:
Kompasset til empowerment og integritet

Få konkrete redskaber til at arbejde med empowerment tilgangen i socialt arbejde og reducer modstand og konflikter i dine samtaler med afsæt i det værdige møde.

Få de første 30 sider af bogen direkte til din indbakke. Du skriver dig samtidig op til mit nyhedsbrev, hvor du får tilbud og viden om empowerment og misbrugsproblematikker.

bog om empowerment i beskæftigelsesindsatsen_bog om empowerment i socialt arbejde_Kompasse
About

Hvad betyder empowerment og hvorfor arbejde med empowerment tilgangen i socialt arbejde?

Det giver bogen "Sagsbehandler på rette kurs: Kompasset til empowerment og integritet svaret på.


Bogen viser, hvordan professionelle i velfærdsprofessionerne kan opbygge sin egen empowerment.

Bogen henvender sig til fagprofessionelle og studerende, der arbejder med forandringsprocesser med borgerne, hvad enten det er som sundhedspersonale, socialrådgiver eller jobkonsulent. I bogen er der særlig fokus på, hvad der sker, når man sætter både medarbejderen og borgeren i centrum, samt hvilken betydning det har for tiltroen til, at borgeren lykkes eller ej. 

Bogen argumenterer for, at at når den fagprofessionelle arbejder empowerment orienteret med sig selv, kan vedkommende benytte sin egen styrke og indsigt til at træffe fagligt og menneskeligt kvalificerede beslutninger, også når de daglige dilemmaer er vanskelige at navigere i.

 

Bogen viser hvordan, vi kan opbygge vores egen empowermentog stå stærkt i det pres, som det offentlige arbejde kan være præget af.

 

Bogen præsenterer metoder og teknikker til at implementere empowerment tilgangen i socialt arbejde, der alle er lette at anvende i hverdagen. Derudover indeholder alle kapitlerne øvelser, der lægger op til refleksion over egen praksis, som er brugbare i dit praktikforløb, kollegial sparring eller udvikling i din afdeling. 
 

services

"Det handler hverken om de andre eller os, men derimod både om de andre og os. Begge parter har brug for redskaber for, at mødet kan lykkes. Det handler derfor først og fremmest om at understøtte en proces, som giver større muligheder for at realisere det potentiale for livsudfoldelse, som vi besidder [...] Ved at forandre os selv forandrer vi også relationen og derved udbyttet af mødet med den anden"  

(Katja Balslev Nielsen)

Hvorfor en bog om empowerment i praksis?

Hvis man gerne vil arbejde empowerment orienteret i praksis, er der behov for at forstå, hvad empowerment betyder, og hvordan man helt konkret arbejder med empowerment som tilgang i socialt arbejde.

For hvad betyder empowerment overhovedet og hvordan omsætter vi tilgangen i mødet med dem, vi skal hjælpe, når vi samtidig navigerer i et følelsesmæssigt krydspres? Det er et spørgsmål, der har interesseret mig siden 2007, hvor jeg har arbejdet med professionelle samtaler i beskæftigelsesindsatsen og som jeg giver et bud på i Sagsbehandler på rette kurs: kompasset empowerment og integritet. 

Billedefra bogreception empowerment bog stolthed.png

Hvad kan en bog om empowerment give dig og din praksis?

LISE

"Vi skal være aktive, engagerede og interesserede i vores liv og muligheder set fra såvel sagsbehandlerens som borgerens side, og da kan der kun komme det bedst tænkelige ud af de fælles bestræbelser. Det bedst tænkelige finder vi også i bogen om sagsbehandlerens kurs, og det kan kun gå for langsomt med at få den anskaffet på jobcentre og sagsbehandlerkontorerne, for den er guld i den sammenhæng. Den er velskrevet, veldisponeret og velgennemtænkt, så ret kursen imod bogen og find den rette kurs herved. 5 stjerner tildeles den af Lise Søelund, idéhistoriker og forfatter "

CHRISTINA

"Bogen kan læses af alle uanset faggruppe og interesse, men særligt for socialrådgivere vil den være helt essentielt og vil kunne anvendes aktivt i det daglige sociale arbejde.

 

Jeg vil på det varmeste anbefale Katja Nielsens "Sagsbehandler på rette kurs" og vil opfordrer alle, især socialrådgiverstuderende, til at læse den, da den kan danne grundlag for integritet, forståelse og styrke i mødet med mennesker.

TINA

Som socialrådgiver ville jeg ønske at have haft mulighed for at læse denne bog under min uddannelse og ser den meget relevant i forbindelse med praktikkerne, og naturligvis som færdiguddannet, hvor man skal ud i det virkelige liv og arbejde med mennesker. Samtidig ser jeg den meget relevant for alle der ønsker at velkomne empowerment i sit arbejde med mennesker. Det er en helt igennem inspirerende og lærerig oplevelse jeg sidder tilbage med efter at have læst denne bog og giver den naturligvis de fulde fem stjerner ud af fem mulige."

Bog om empowerment_SMART mål_ beskæftigelsesindsatsen_socialt arbejde.png

Vil du have en forsmag på Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til empowerment og integritet? 

 

Så skriv dig op til mit nyhedsbrev. Når du skriver dig på, fpr du samtidig en klækkelig rabat på bogen, og gratis redskaber til at arbejde med SMART mål i beskæftigelsesindsatsen, værdier og empowerment tilgangen. 

bottom of page