top of page
Newspapers

Artikler 

Hvis du er endt på denne side, fordi du søger viden om alkoholproblemer og den skam, der kan være forbundet med at vokse op i en familie med alkoholproblemer, så er du endt det rette sted. 

Siden jeg skrev mit speciale om konsekvenserne ved at vokse op i en familie med alkoholproblemer har jeg kæmpet for, at vi skal turde bryde med tabuet omkring alkoholproblemer, så skammen ikke æder familien op. Det har bl.a. ført til flere kronikker og debatindlæg. Du kan læse et udsnit af dem her. 

Derudover banker mit hjerte for etisk og reflekteret praksis og læring, hvilket jeg også har skrevet om og som du kan læse mere om her. 

Vi smadrer børns livskompas, når vi ikke tør tale om alkoholproblemer

Hvis alkoholproblemet ikke italesættes, får det enorme skyggesider for de børn og unge, som er afhængige af deres forældres omsorg, fordi de må bære skammen og smerten alene.

Derfor er det også vores alles ansvar at turde gribe ind, når vi bekymrer os om et barns vilkår. 

5 råd til at tale om alkoholproblemer

Én ting er, at skolelærere og pædagoger godt ved, hvor vigtigt det er at tale om alkoholproblemer, og en anden ting er, hvordan man rent faktisk gør. Det giver jeg et bud på i denne artikel med konkrete redskaber til at tale om alkoholproblemer og samtidig bryde med skammen forbundet med det.

En helhedsorienteret indsats for personer med dobbeltdiagnoser

Fagartikel om den helhedsorienteret indsats for personer med psykiske lidelser og alkoholproblemer i beskæftigelsesindsatsen. Artiklen er gammel, men flere ting er fortsat relevante, nemlig at vi skal turde tale om alkoholproblemer og gøre op med skammens bedste ven nemlig isolationen. 

"For når noget er tabu-belagt, er det per se også skamfuldt. Og det angår ikke kun den, der ”ejer problemet”. Der er også et ”spillover” til de pårørende, ikke mindst børnene."

 

(Psykolog og forsker Helle Lindgaard)

Lær mere om, hvordan skam påvirker os og familiedynamikker i bog om skam

I bogen Skam i professionelle relationer får du en introduktion til skammens væsen, hvor der gennem en case, der bl.a. tager afsæt i familiedynamikken i en familie med alkoholproblemer. 

Bogen viser, hvordan skammen kan æde den enkelte og hele familien op indefra gennem forsvarsmekanismer som vrede, fornægtelse, medafhængighed og forvrængning af virkeligheden. 

SoMe_Samfundslitteratur_Skam i prof. relationer_1.png

Artikel om den sunde skam i sundhedsvæsnet og om at gå sammen i #deterogsåmig for at mobilisere forandring i det offentlige, information 2022

Skærmbillede 2022-09-10 kl. 10.30_edited.jpg

Stop stigmatisering af personer med psykisk sygdom 

Kronik i Jyllands-posten om skam, fordomme og stigmatisering af personer med psykisk sygdom og hvordan vi alle har et ansvar til at gøre op med stigmatiseringen gennem vores handlinger og perspektiv. 

Sagsbehandler på rette kurs-kompasset til empowerment og integritet_bog om empowerment til

Empowerment tilgangen i praksis - styrkende samtaler 

Praksisnær fagbog om empowerment med hands-on redskaber til at arbejde med empowerment tilgangen både ift. at styrke det værdige møde, stå stærkt følelsesmæssigt i praksis og ikke mindst understøtte en etisk praksis. 

Kom med i mit fælleskab, hvor jeg sætter spotlys på skam og empowerment i praksis.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page