top of page

Tak for at tilmelde dig mit nyhedsbrev

Det betyder, at jeg fremover vil sende dig mails med nyheder og redskaber om empowerment. Samt hvordan man taler om alkoholproblemer, så det bliver styrkende samtale. 

Husk at sig ja til "vis billeder" og tilføj mailadressen i dine kontakter, så den ikke forsvinder i spamfiltret :)

Som lovet sender jeg dig hermed de første 30 sider af min bog Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til integritet og empowerment. Jeg håber, at den kan vække din interesse for at arbejde empowerment orienteret og reflekteret med din praksis. 
 

SAGSBEHANDLER_PAA_RET_KURS_forside_v3.jp

Empowerment skaber stærke relationer 
 
 
Empowerment er ikke en metode, men en tilgang. Det vil sige, at det er en måde at være på. Et menneskesyn. Et værdisæt. 
 
En bonus ved en empowerment orienteret kultur er, at der er fokus på ligeværdighed og respekt, hvilket betyder, at I undgår klager. For ofte opstår modstand og klager, når borgeren ikke føler sig set og hørt som menneske.
 
I empowerment tilgangen er fokus netop på ligeværdighed og at møde hinanden som partnere - i øjenhøjde. 
 
Når man arbejder empowerment orienteret, ikke blot som en måde at møde borgerne på, men som en helt kulturændring i organisationen, er der samtidig mulighed for at frigøre medarbejderne potentiale.
 
Og resultatet er til at føle på - det giver nemlig ikke kun bedre trivsel, men også bedre resultater. 
 
For hvis man vil skabe større tillid mellem borger og system, så starter det øverst i organisationen - nemlig med tillid mellem ledelse og medarbejdere. 
 
Ligesom borgerne skal opfordres til at handle ansvarlig og frit gennem tillidbaseret ledelse, skal medarbejderne det også. 
 
Empowerment gør derved op med kommando og kontrol og giver kontrollen tilbage til medarbejderne og borgerne. 
 
Fører det til kaos? Nej, tværtimod. Det fører til ansvar, ejerskab og fremdrift.  
 
Når vi bliver trykket nedad af vores ledelse, er der også en risiko for, at vi gør det med vores borgere. For en arbejdskultur er ofte afsmittende på vores handlinger. På godt og ondt. 
 
Vi kan f.eks. have så travlt med at nå et vist måltal for praktikplaceringer, at vi glemmer, om det er et godt match. I stedet giver det meget mere kraft og power at få de unge, de ledige, de syge etc. til selv at blive aktive i processen. Hvad enten det handler om beskæftigelse, sundhed eller mere selvhjulpenhed. For vores selvtillid vokser af at lykkes med det, som vi troede, vi ikke kunne lykkes med.  
 
Pårørende til demente, unge uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet, sygemeldte, personer med misbrugsproblematikker, er alle målgrupper der kan påvirkes positivt af empowerment tilgangen og den motiverende samtale. For det handler om at blive set som et værdigt menneske med ressourcer, der kan blomstre og komme i spil. 
 
For det handler om at give den enkelte kontrol over kritiske situationer - de steder hvor de kan gå fra at føle sig magtesløse og hjælpeløse til livsduelighed og selvtillid. Man går fra afmagt til handlekraft og styrke. 
 
Det handler derfor ikke kun om at sikre brugerinddragelse, men om at vide hvordan man giver den anden magten over eget liv. Ikke som en "pas dig selv filosofi", men som en "jeg gør det sammen med dig", så du på sigt kan klare det selv, istedet for at jeg gør tingene for dig. 
 
 

About

Kombiner bogen med en workshop

Flere kommunale afdelinger har valgt at give deres medarbejdere Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til integritet og empowerment for at skabe et fællessprog og referenceramme at tale ud fra. 

Dette er blevet kombineret med enten foredrag eller workshops, hvor der har været fokus på refleksion og fælles retning i det stærke og forandringsskabende møde. 

En afdeling brugte bl.a. bogen som afsæt for bogklub over en periode på 6 måneder, hvor de arbejdede med bogens refleksionsøvelser. Det medførte bl.a. grundlag for et fælles værdisat, som de hver dag kan arbejde ud fra. 

"Jobcenter Mariagerfjord har nu to gange haft fornøjelsen af at gøre brug af Katja Balslev Nielsen og hendes oplæg omkring indsatsen med svage borgere. Det har begge gange været enormt inspirerende at høre oplægget som modsat mange andre oplægsholdere ligger meget tæt på den dagligdag vi som socialarbejdere er i – teorierne er overført til vores praktiske hverdag.

 

Tilbagemeldingerne fra medarbejderne er kun positive og de føler sig meget inspireret af oplægget og kan henføre dette til deres daglige praksis. Vi har derfor i Mariagerfjord Kommune valgt at alle medarbejdere som arbejder med aktivitetsparate har fået og skal læse Katjas Bog ”Sagsbehandler på rette kurs” Jeg kan som leder stærkt anbefale både bog og Katja som inspirationskilde."

 

Christian Filskov, Afdelingsleder Mariagerfjord kommune  

services

Hvad får borgeren og organisationen ud af at arbejde empowerment orienteret?

Hvad får borgeren og organisationen ud af at arbejde empowerment orienteret? 
 
•    Ansvarlighed 
•    Ejerskab 
•    Progression og fremdrift
•    Indflydelse 
•    Værdibaseret målsætninger
•    motivation 
•    Proaktivitet 
•    Tiltro (til sig selv og andre)
•    Tillid
•    Succesoplevelser 
•    Anerkendelse og værdighed
 
 
Når I begynder at bygge jeres kultur på empowerment tilgangen, går I dog glip af en række aspekter i det relationelle møde, nemlig;
 
•    Klientrollen (jeg bliver passiv, fordi du gør tingene for mig)
•    Afmagt (jeg oplever ikke at magte opgaven, fordi du møder mig med manglende tiltro)
•    Undertrykkelse (du bestemmer, hvad jeg skal gøre)
•    Umyndiggørelse (jeg stoler ikke på, at du har noget vigtigt at sige, så jeg spørger dig ikke)
•    Offerrollen
•    Passivitet
•    Ressourcesvaghed

Jeg håber, at du har fået lyst til at læse bogen og praktisere en empowerment orienteret tilgang. 

Hvis du har lyst til at læse anmeldelser eller købe Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til integritet og empowerment, kan du springe over på saxo.dk 

 

De bedste hilsener, 

Katja Balslev Nielsen 

PS: Hvis du ikke allerede følger mig på Linkedin eller facebook, er du meget velkommen til at connecte med mig. 

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
bottom of page